Kim jesteśmy

Net For God jest międzynarodową siecią modlitwy, zainspirowaną wizją o. Paula Couturiera.

Gdyby w każdy czwartkowy wieczór, na cotygodniową pamiątkę Wielkiego Czwartku, coraz większa rzesza chrześcijan wszystkich wyznań tworzyła ogromną sieć, obejmującą ziemię niczym rozciągający się szeroko niewidzialny klasztor, gdzie wszyscy byliby zanurzeni w modlitwie Chrystusa o Jedność, czy nie byłby to świt Jedności chrześcijan, podnoszący się nad światem?o. Paul Couturier

Net For God jest także inspirowane opisem obfitego połowu w rozdziale 5. Ewangelii św. Łukasza. Głównym celem tej sieci modlitwy, zwanej również Międzynarodową Fraternią Ekumeniczną, jest praca dla pokoju i jedności między Kościołami i kulturami.

Aby wszyscy stanowili jedno…, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał.J 17,21


Historia

Sieć modlitwy powstała w 2000 roku podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie, jako propozycja podjęcia modlitwy i zaangażowania się młodych na rzecz pokoju i jedności. W trakcie międzynarodowego festiwalu pewien młody mężczyzna z Burundi zadał następujące pytanie:

Tutsi i Hutu są tutaj razem, ponieważ możemy się tu wspólnie modlić i dzielić w duchu pokoju i pojednania. Jak możemy to kontynuować po powrocie do naszego kraju?

W odpowiedzi na to pytanie zrealizowaliśmy pierwszy film, jako narzędzie budowania jedności i braterstwa.


Jak działamy

Każdego miesiąca do wszystkich grup Net For God (Punktów NET) rozsyłany jest półgodzinny film, który jest następnie publikowany online. W 65 krajach gromadzi się 700 grup, tworząc międzynarodową sieć formacji, modlitwy i dzielenia.


 

Oglądanie → Dzielenie →Modlitwa

to zasada każdego spotkania


Miłość Boga w świecie

to temat każdego filmu


30 min

to tyle trwa każdy film


700 Punktów NET

65 krajach


Wspólnota Chemin Neuf

Net For God jest jedną z misji Wspólnoty Chemin Neuf, prowadzoną przez zespół kilkunastu osób pracujących w Lyonie. Dzięki pomocy Media School oraz grupie wolontariuszy, którzy pomagają w tłumaczeniach i nagraniach głosu, filmy są realizowane w ponad 20 różnych językach.